Skip to main content

INTERAC sign-in service ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

Interac sign-in service ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। (ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ…