Skip to main content

Cách gửi tiền bằng INTERAC e-Transfer

Interac e-Transfer là một phương tiện gửi, yêu cầu và nhận tiền vô cùng dễ sử dụng. Bạn có thể sử dụng tiền của mình một cách dễ dàng và thuận tiện với Interac e-Transfer khi dịch vụ cung cấp vô số các tính năng như gửi tiền cho bạn bè, chia hóa đơn, gửi…